Vidum Systems AS

 VIDUM har vært aktiv innen last, løft og fallsikring i mer enn 30 år.
I dette arbeidet er kvalitet et grunnleggende prinsipp for alle produkter og tjenester vi leverer.

Kunnskap
Vidum har deltatt i Europeisk Standardisering siden 1995 og Ragnar Vidum er leder for den norske komiteen K48 W6 i Standard Norge som kordinerer all Europeisk og internasjonal standardisering innen kraner, løfteredskap, lifter, lastsikring og arbeidsplattformer. Vidum deltar også aktivt innen Europeisk standardisering for fallsikring og er “Head of Delegate” i CEN TC 160.

Innovasjon
Vidum deltar aktivt i utvikling av produkter og nye løsninger innenfor løft, lastsikring og arbeid i høyden og har igjennom mange år hatt et nært samarbeid med Forsvar, offshore og transportsektoren.

Sikker jobbanalyse – Internkontroll – HMS
Vidum har flere oppdrag i forbindelse med: HMS, sikker jobbanalyse for å forbedre så vel arbeidsrutiner, internkontroll, prosedyrer, holdninger og forståelse. Vi utfører prosjekter med gjennomgang av eksisterende forhold, utarbeider rapporter og foreslår forbedringstiltak, samt deltar i gjennomføring av forbedringsprosessene. Vi har utarbeidet flere sikkerhets-/holdningsvideoer og opplæringsprogrammer for bruk internt i bedrifter.

Kunnskapsoverføring
Vidum har et bredt kurs- og opplæringsprogram innen løft, lastsikring og fallsikring. Våre kunder finner du innen Forsvar, kraft/energi, offshore, transport og industri. Vi gjennomfører også totale sikkerhetskampanjer og forbedringsprosesser internt i bedrifter.

IT / Dataprogrammer
Vidum har utviklet flere dataprogrammer:

 • VEDOS
  Et komplett kontroll og dokumentasjonssystem.
 • LADOC
  HMS og opplæringsprogram for sikring av last, spesielt rettet mot Forsvar.
 • VOPP
  HMS Best Praksis program som gir rask oversikt over den enkelte arbeidsoperasjons gjennomføring.
 • MEDOC
  Kvalitetssikringsprogram for korrekt informasjon og bruk av medisinsk utstyr i helsesektoren, basert på leverandørenes tekniske spesifikasjoner.

Alle programmene er nå samlet i IT-systemet Vidum Systems. For mer informasjon, ta kontakt for en presentasjon